Kontroler JET

Kontroler JET jest najnowszym produktem firmy DDS. Jest to kontroler przeznaczony do instalacji średnich i dużych, gdzie obsługiwanych jest wielu użytkowników kart i występuje duża ilość zdarzeń oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa. JET jest kontrolerem 4-czytnikowym, który nadzoruje dwa przejścia (drzwi) dwustronnie lub cztery przejścia (drzwi) jednostronnie.

WłAŚCIWOŚCI

 • 4 - czytniki / 2 - drzwi - (JET)
 • 4 - czytniki / 4 - drzwi - (JET-D4)
 • 8 wejść, możliwość rozszerzenia do 16 wejść
 • 3 wejścia techniczne do monitorowania stanu zasilania,  stanu baterii i sabotażu
 • 4 wyjścia przekaźnikowe, możliwość rozszerzenia do 64 wyjść przekaźnikowych
 • do 44 000 użytkowników JET (opcja do 163 000 użytkowników)
 • do 32 700 użytkowników JET-D4 (opcja do 120 000 użytkowników)
 • do 47 000 zdarzeń w pamięci (opcja do 120 000 z dynamiczną alokacją RAM) 
 • 512 KB lub 2 MB RAM
 • 255 programów dziennych
 • 127 programów tygodniowych
 • 2 porty (RS232/RS485 i opcjonalnie druga magistrala RS485)
 • magistrala redundantna
 • globalne działanie i APB bez udziału komputera przez drugą magistralę
 • TCP/IP na płycie lub przez płytę rozszerzeń
 • obsługa wielu technologii: Biometria, Smart Card, Zbilżeniowa, Magnetyczna itd
 • prędkość od 4800 do 38400 bodów

KORZYŚCI

Kontroler JET jest kontrolerem czteroczytnikowym, który umożliwia dwustronny nadzór nad dwoma przejściami lub jednostronny nad czterema przejściami. Dostosowany jest do obsługi 44 000 użytkowników kart i do 47 000 zdarzeń w zależności od użytego ROM i zastosowanej dynamicznej alokacji RAM. Istnieje możliwość rozbudowy kontrolera do obsługi 163 000 użytkowników i 200 000 zdarzeń w pamięci. JET posiada 8 wejść czterostanowych i 3 wejścia techniczne oraz 4 wyjścia przekaźnikowe. Kontroler JET może być rozbudowany do 16 wejść i 64 wyjść przez zainstalowanie płyt rozszerzeń. Kontroler może komunikować się z komputerem przez interfejs RS485, RS232 lub TCP/IP. Programowanie jest bardzo proste dzięki pamięci Flash, która pozwala w sposób nieskomplkowany aktualizować oprogramowanie. Użycie dodatkowej, redundantnej magistrali komunikacyjnej pozwola na przesyłanie zdarzeń alarmowych, globalnych działań i anty-passbacku bez udziału komputera.

PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA