Kontroler OPEN

 

OPIS

Kontroler OPEN jest znakomitym rozwiązaniem dla małych i średnich systemów kontroli dostępu. Całkowicie zaspokaja potrzeby związane z ochroną drzwi i parkingów. Ze względu na ograniczoną ilość wejść alarmowych i brak możliwości ich rozbudowy, stosowanie tego kontrolera nie jest zalecane do monitorowania alarmów.

WŁAŚCIWOŚCI

 • 2-czytniki/2-drzwi
 • 4 cyfrowe wejścia
 • 3 wyjścia
 • do 8 700 użytkowników kart
 • do 10 000 zdarzeń w historii
 • globalne działanie i APB
 • 99 programów dziennych
 • 32 programy tygodniowe
 • 120 dni wolnych
 • TCP na płycie (opcjionalnie)
 • 1 MB pamięci Flash
 • prędkość od 4800 do 38400 bodów
 • możliwość kodowania transmisji
 • obsługa wielu technologii: Biometria, Smart Card, Zbliżeniowa, Magnetyczna, itd.

KORZYŚCI

Kontroler OPEN nadzoruje 2-czytniki/2-drzwi, obsługuje do 8 700 użytkowników kart i 10 000 zdarzeń w pamięci. Jest wyposażony w 4 wejścia i 3 wyjścia przekaźnikowe. Komunikacja z kontrolerami jest zapewniona przez szynę RS232, RS485 lub wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP. Jego wyjątkowe możliwości zapewniają nam obsługę programów dziennych i tygodniowych, dni wolnych, specjalnych dni, poziomów bezpieczeństwa, obsługi zdalnego przycisku otwarcia drzwi, eskorty, antypassbacku, itd. Funkcja zarządzania alarmami nadzoruje globalne działania, alarmy z drzwi, nieudane próby dostępu, alarmy pod przymusem, itd. Programowanie i instalacja kontrolera są bardzo proste. Kontroler obsługuje prawie wszystkie technologie czytników. Kontroler OPEN podejmuje samodzielne decyzje na lokalnym poziomie takie jak otwieranie drzwi, aktywacja wyjścia/działania lokalnego bez udziału komputera.

PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA