Kontrolery TPL4/N i TPL4D4

OPIS

Kontrolery TPL mają szczególne zastosowanie do kontroli dostępu i monitorowania alamów wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Są to najlepiej sprzedawane kontrolery firmy DDS, można je zastosować zarówno w średniej wielkości jak i w rozbudowanych, wielomiejscowych i wielofirmowych instalacjach. Kontroler TPL4/N może nadzorować dwa przejścia (czytniki na wejściach i wyjściach), a kontroler TPL4D4 do czterech przejść (cztery czytniki na wejściach lub wyjściach).

 

WŁAŚCIWOŚCI

 • 4 - czytniki / 2 - drzwi - (TPL 4/N)
 • 4 - czytniki / 4 - drzwi - (TPL4D4)
 • 8 wejść, możliwość rozszerzenia do 16 wejść
 • 4 przekaźniki, możliwość rozszerzenia do 64 przekaźników
 • do 44 000 użytkowników
 • do 4 000 zdarzeń w pamięci
 • 1 MB pamięci Flash
 • 99 programów dziennych
 • 32 programy tygodniowe
 • 2 porty (RS232/RS485 i opcjonalnie druga magistrala RS485)
 • magistrala redundantna
 • globalne działanie i APB bez udziału komputera, przez drugą magistralę
 • TCP/IP na płycie (opcjonalnie)
 • obsługa wielu technologii: Biometria, Smart Card, Zbilżeniowa, Magnetyczna,itd
 • prędkość od 4800 do 38400 bodów

KORZYŚCI

Kontroler TPL pozwala nadzorować do czterech drzwi, 44 000 użytkowników kart i do 53 500 zdarzeń. Posiada 8 wejść (w tym cztery czterostanowe), 4 wyjścia i może być rozbudowany do 16 wejść i 64 wyjść przez zainstalowanie płyt rozszerzeń. Kontroler może być podłączony do komputera przez RS485, RS232 lub TCP/IP, ostatnie połączenie uzyskuje się przez zainstalowanie płyty rozszerzeń. TPL podejmuje niezależne decyzje, bez udziału komputera, typu otwarcie drzwi, uruchomienie przekaźnika. Programowanie jest bardzo proste dzięki pamięci Flash, która pozwala w sposób nieskomplkowany aktualizować oprogramowanie. Użycie dodatkowej, redundantnej magistrali komunikacyjnej pozwoli nam na przesyłanie zdarzeń alarmowych, globalnych działań i anty-passbacku bez udziału komputera.

PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA