Płyty rozszerzeń i satelita STLO

OPIS

Płyty rozszerzeń wraz z satelitą STLO pozwalają na rozszerzenie możliwości kontrolerów MEGA, TPL oraz DS216 o dodatkowe wejścia, wyjścia lub interfejs TCP/IP. Zastosowanie rozszerzenia kontrolera jest elementem niezbednym, gdy stosujemy w systemie funkcję kontroli windy i zarządzania alarmami. Satelita STLO

Płyta STLO jest wyposażona w 16 dodatkowych wyjść. Istnieje możliwość podłączenia, do każdego kontrolera MEGA, TPL i DS216, do trzech płyt STLO, co pozwala na rozszerzenie kontrolera o 48 wyjść przekaźnikowych. Salelity STLO są podłączane do drugiego portu komunikacyjnego RS485.

Płyty rozszerzeń

Cztery płyty rozszerzeń są dostępne , aby zwiększyć ilość wejść, wyjść oraz uzyskać możliwość połączenia przez sieć TCP/IP:

  • EXT-TCP: Interfejs TCP/IP (dla kontrolerów TPL i DS 216),
  • EXT-84: Osiem nadzorowanych wejść i cztery wyjścia przekaźnikowe,
  • EXT-TCP84: Interfejs TCP/IP, osiem nadzorowanych wejść i cztery wyjścia,
  • EXT-RLY12: Dwanaście wyjść NO do zarządzania windami.

Płyty rozszerzeń są montowane w przeznaczonym do tego celu gnieździe kontrolera.