Konwojowanie wartości pieniężnych

Spółka THOR świadczy usługi konwojowania wartości pieniężnych przez uzbrojonych konwojentów, przy użyciu transportu własnego lub klienta. Przyjmujemy zlecenia na konwoje  doraźne i stałe. Pracownicy wykonujący usługę konwojowania  wartości pieniężnych posiadają licencję, są wyszkoleni i wyselekcjonowani  ze wszystkich  pracowników, wyposażeni w broń palną, kamizelki i hełmy kuloodporne, środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia.