MONITORING SYSTEMÓW - THOR GDAŃSK, TRÓJMIASTO

Monitoring systemów w sposób znakomity wzmacnia  szansę skutecznej  reakcji przy próbie zamachu na dobra chronione, a połączony z interwencją  umundurowanego, zmotoryzowanego  i uzbrojonego patrolu obniża  poziom  ryzyka do minimum. Kilkuletnie doświadczenie, uwzględniające  obecną skuteczność i efektywność  służb państwowych zobowiązanych do ochrony, wykazują optymalność  takiego rozwiązania. Operator w komputerowym centrum monitorowania  posiada stałą kontrolę nad obiektami  monitorowanymi przez naszą firmę i łączność radiową z grupami interwencyjnymi, które podejmują natychmiastowe  działania po otrzymaniu sygnału o alarmie z obiektu. Monitoring drogą radiową i telefoniczną (dwa niezależne tory łączności) pozwala na podwyższenie stopnia zabezpieczenia obiektu chronionego przy próbie sabotażu systemu.

Działamy na terenie Gdańska, Gdyni - Trójmiasto