OCHRONA – THOR GDAŃSK, GDYNIA – OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA

Spółka prowadzi dział fizycznej ochrony obiektów zapewniający, zgodnie z wolą klienta, ochronę w dowolnym miejscu i czasie , na terenie Trójmiasta i województwa gdańskiego. Pracownicy ochrony są umundurowani, wyposażeni w środki łączności radiowej  oraz broń gazową i ostrą . Pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie  przepisów prawa, odnoszących się do ochrony zdrowia i życia  oraz mienia  obywateli. Pracownicy ochrony są zobowiązani do przestrzegania  tajemnicy  służbowej  firmy THOR  oraz tajemnicy u Zleceniodawcy. Kontrolę całodobową nad pracownikami ochrony realizuje operator THOR  drogę radiową (każdy obiekt posiada łączność radiową z siedzibą naszej spółki) oraz poprzez patrole interwencyjne dokonujące kontroli obiektów.

Najwięcej zleceń ochrony mamy w rejonie miast Gdańsk, Gdynia, jednak pojedmujemy się ochrony osób i mienia na terenie całego kraju.