Ochrona fizyczna

MONITOROWANIE  SYSTEMÓW  ALARMOWYCH Z  INTERWENCJĄ  ZAŁÓG  PATROLOWYCH

Monitorowanie systemów w sposób znakomity wzmacnia  szansę skutecznej  reakcji przy próbie zamachu na dobra chronione, a połączony z interwencją  umundurowanego, zmotoryzowanego  i uzbrojonego patrolu obniża  poziom  ryzyka do minimum. Kilkuletnie doświadczenie, uwzględniające  obecną skuteczność i efektywność  służb państwowych zobowiązanych do ochrony, wykazują optymalność  takiego rozwiązania. Operator w komputerowym centrum monitorowania  posiada stałą kontrolę nad obiektami  monitorowanymi przez naszą firmę i łączność radiową z grupami interwencyjnymi, które podejmują natychmiastowe  działania po otrzymaniu sygnału o alarmie z obiektu. Monitorowanie drogą radiową i telefoniczną (dwa niezależne tory łączności) pozwala na podwyższenie stopnia zabezpieczenia obiektu chronionego przy próbie sabotażu systemu.

 

OCHRONA OSÓB I MIENIA

Spółka prowadzi dział fizycznej ochrony obiektów zapewniający, zgodnie z wolą klienta, ochronę w dowolnym miejscu i czasie , na terenie Trójmiasta i województwa gdańskiego. Pracownicy ochrony są umundurowani, wyposażeni w środki łączności radiowej  oraz broń gazową i ostrą . Pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie  przepisów prawa, odnoszących się do ochrony zdrowia i życia  oraz mienia  obywateli. Pracownicy ochrony są zobowiązani do przestrzegania  tajemnicy  służbowej  firmy THOR  oraz tajemnicy u Zleceniodawcy .Kontrolę całodobową nad pracownikami ochrony realizuje operator THOR  drogę radiową (każdy obiekt posiada łączność radiową z siedzibą naszej spółki) oraz poprzez patrole interwencyjne dokonujące kontroli obiektów.

 

KONWOJOWANIE WARTOŚCI  PIENIĘŻNYCH

Spółka THOR świadczy usługi konwojowania wartości pieniężnych przez uzbrojonych konwojentów, przy użyciu transportu własnego lub klienta .Przyjmujemy zlecenia na konwoje  doraźne i stałe. Pracownicy wykonujący usługę konwojowania  wartości pieniężnych posiadają licencję, są wyszkoleni i wyselekcjonowani  ze wszystkich  pracowników, wyposażeni w broń palną, kamizelki i hełmy kuloodporne, środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia .

 • Ochrona osób i mienia

  OCHRONA – THOR GDAŃSK, GDYNIA – OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA Spółka prowadzi dział fizycznej ochrony obiektów zapewniający, zgodnie z wolą klienta, ochronę w dowolnym miejscu i czasie , na terenie T...

  więcej
 • Ochrona imprez masowych

  Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowników ochrony, która dzięki szkoleniom i ciągłemu udziałowi w imprezach masowych, tworzy grupę wysoko kwalifikowanych pracowników. Jesteśmy w stanie zabezpieczy...

  więcej
 • Monitorowanie systemów alarmowych

  MONITORING SYSTEMÓW - THOR GDAŃSK, TRÓJMIASTO Monitoring systemów w sposób znakomity wzmacnia szansę skutecznej reakcji przy próbie zamachu na dobra chronione, a połączony z interwencją umundurowanego...

  więcej
 • Konwojowanie wartości pieniężnych

  Spółka THOR świadczy usługi konwojowania wartości pieniężnych przez uzbrojonych konwojentów, przy użyciu transportu własnego lub klienta. Przyjmujemy zlecenia na konwoje doraźne i stałe. Pracownicy wy...

  więcej