Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy następujące usługi:

  • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową  w firmach  
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego   
  • ekspertyzy rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych
  • instalacja i konserwacja systemów synalizacji pożaru
  • instalacja i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych
  • instalacja i konserwacja systemów oddymiania
  • szkolenie pracowników
  • profesjonalne doradztwo
  • projekty techniczne systemów przeciwpożarowych